Vanwege een database migratie wordt de inhoud van deze site even niet bijgewerkt.
Doorgegeven mutaties worden wel verwerkt en worden later alsnog zichtbaar

Dit zijn de oprichters van RVVH , A. Advocaat en Jacob v.d. Steen.


1918
 1. A. Advocaat  2. Jacob v.d. Steen

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?