Vanwege een database migratie wordt de inhoud van deze site even niet bijgewerkt.
Doorgegeven mutaties worden wel verwerkt en worden later alsnog zichtbaar1924
 1. Meester Jan Erkes  2. Juffr. Slooff  8. Grietje van der Staaij

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?