Vanwege een database migratie wordt de inhoud van deze site even niet bijgewerkt.
Doorgegeven mutaties worden wel verwerkt en worden later alsnog zichtbaar1929
 1. Anna? Vlasblom  8.  15.
 2. Klaasje Vlasblom  9. Jaantje van Kooten  16. Cor Bothoff
 3.  10. Dana Lodder  17.
 4. Nel Kanters  11.  18. Arie Vink
 5.  12. Kees Visser  19. Klaas Moerkerken
 6. Jan van Beek ?  13. Corrie de Kluiver  20.
 7.  14. Marie Oudijn

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?