1926
 1. Arina Broer Corbijn  18.  35.
 2. Sparreboom  19.  36.
 3. Sparreboom  20.  37.
 4.  21.  38.
 5.  22.  39.
 6.  23.  40.
 7.  24.  41.
 8.  25. Jan Broer  42.
 9.  26.  43.
 10.  27. Arie Broer  44.
 11.  28.  46.
 12. Mevr. Pauwels (bijnaam:freule)  29.  47.
 13.  30.  48.
 14.  31.  49.
 15.  32.  52.
 16.  33.  53.
 17.  34.  54.

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?