1929
 1. Adrianus Buitendijk * 1912  3.  5.
 2.  4.  6.

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?