6-2-2011
 1. Daan van Steenis  5. Co van Stenis  9. Jo v.d. Burg
 2. Jan Blaak  6. Wim Blaak  10.
 3. Teun Schop  7. Tiny van Wingerden  11. Pleun Leeuwenburg
 4. Piet Kreuk  8. Dirk de Ruiter  12.

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?