5-2-2011
 1. Adrie Belder  5. Nel van Wingerden  9. ? van der Stelt
 2. Pleun Leewenburg  6. Herman van Hal  10.
 3. Jan de Vroed  7. Pleun Leeuwenburg  11.
 4. Eva de Ruiter  8. Teun van Prooijen

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?