9-2-2011
 1. Jan Blaak  5. Tiny Schop  9. Wim Blaak
 2. Letta Schop  6. Adrie Slingerland  10. Jo v.d. Burg
 3. Herman van Hal  7. Bas Biesbroek  11. Adrie Belder
 4. Teun Schop  8.

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?