in de auto het echtpaar Vink - Forman

1967

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?