1. Hans Stads  6.  11.
 2.  7.  12.
 3.  8. Lam Mak  13.
 4.  9.  14. A. van der Spoel
 5.  10.  15.

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?