C was de voorloper van RVVH. Willemstraat waar later de Nutsschool.
Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?