1924
 1. de Arbiter  6. ?  11. Teun Winkelhof
 2. Gijs Bouthoorn  7. Jan Lodder  12. Leen Bouman
 3. Maarten van Gemerden  8. Kees Kalkman  13. Cor Bouwmeester
 4. Cor Schuyer  9. Piet v.d. Berg  14. ?
 5. Piet Lodder  10. Jan van Galen

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?