1930
 1.  5. Jaap Donker  9.
 2.  6.  10.
 3.  7.  11.
 4. Henk Donker  8.  12.

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?