1. J. Munter  4. Nico Moog  7. T Schalk
 2. Leen Preesman  5. L. Pijl  8. J. Nugteren
 3. Aart Pijl  6. Mevr. van de Wal

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?