1. Leo Plaisier (leider)  5. Arie Troost  9. Koos van Weijen
 2. Gerrie Huis in 't Veld  6. Rinie Verwijs  10. Frans Hulst
 3. Cees Zippro  7. Jan van Hees  11. Hennie Kooiman
 4. Walter van de Pol  8. Ton Schipper  12. Roel Rixoort

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?