Foto van Ria den Hoed van de Kleuterschool Roosmarijntje.

1955

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?