1. Meester Jan Erkes  2. Meester Hamel

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?