1924
 1. Meester Jan Erkes  2. Juffr. Slooff  8. Grietje van der Staaij

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?