28-5-2010
 1. Meester Hamel  11.  20.
 3.  12.  21.
 4.  13.  22.
 5.  14.  23.
 6.  15.  24.
 7.  16.  25.
 8.  17.  26.
 9.  18.  2. Meester Bosselaar
 10.  19.

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?