1. Meester Bosselaar  2. Juffr. Slooff

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?