4. Juffr. ?  2. Meester de Kool Hoofd der School  3. Meester Blooijs
 1. Juffr. de Kool

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?