1914
 1. Cornelis Punt *17-5-1909

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?