1932
 1. Mr Criellaard  19.  36.
 2.  20.  37.
 3.  21. Cor van Gameren  38.
 4.  22.  39.
 5.  23.  40.
 6.  24.  41.
 7.  25.  42.
 8.  26.  43. Jos van Gameren
 9.  27.  44.
 10.  28. juf. Pol  45.
 11.  29. Sjaan van Gameren  46.
 12.  30.  47.
 13.  31.  48.
 14.  32.  49.
 15.  33.  50.
 16. Wim van Gameren  34.  51.
 17.  35.  52.
 18.

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?