1920
 4.  8.  1. Meester
 5.  9.  2. Juffr.
 6.  10.  3. Marie Louise van der Waal
 7.

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?