1952
 1. Corrie v.d. Waal  6. Sjanie Kool  11. Gré van Antwerpen
 2. Lenie de Ouden  7. Sjanie Kroos  12. Truus Kooijman
 3. Juffr. .....  8. Truus v.d. Stelt  13. Bets Kuiper
 4. Rita van Ooijen  9. juffr. .........  14. Jennie v.d. Steen
 5. Wil v.d. Velden  10. Ina Buizert

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?