1960
 1. Hillie v.d. Schans  7. Adrie v.d. Oever  13. Juffr. E. de Regt
 2. Corrie Teeler  8. Willy Ipskamp  14. Marrie Nugteren
 3. Tineke Hollemans  9. Karin v.d. Heyden  15. Agaath Mosterd
 4. Marian de Koning  10. Annie Martens  16. ?
 5. Wil de Winter  11. Annie van der Meij  17. Kitty Kooy
 6. Juffr. de Vrij, handwerkles  12. Lijnie van 't Hof

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?